Bygg & anläggning

 

Bygg & anläggning

Området "Bygg & anläggning" spänner över ett mycket stort och mångsidigt sortiment med nät som framför allt vänder sig till bygg- och anläggningssektorns många vinklar och vrår.

Produkterna kan bl.a. användas till så skilda ändamål som vägarmering av infarter, snöfångströr mot drivsnö på vinden, ljuddämpning vid motorvägar, vindskydd i stall osv.Läs mer om de enskilda produkterna genom att klicka på de olika länkarna/bilderna till höger.
Armering

Olika metoder att armera produkter med hjälp av nät.
» Läs mer


Avspärrning

En rad olika produkter för att avspärra ovan markytan.
» Läs mer


Biogas & luftrening

BIO-BLOK® moduler som används vid byggnation av biogas anläggningar.
» Läs mer


Förstärkning

Med hjälp av nät kan du förstärka olika ytor och underlag.
» Läs mer


Infiltration

Enkel metod där du med hjälp av BIO-BLOK® moduler återför dag- och regnvatten till det naturliga kretsloppet.
» Läs mer


Inhängnad

En mängd olika användningsområden för inhängnad.
» Läs mer


Kylning

BIO-BLOK® filtermoduler används för att kyla olika typer av vätskor.
» Läs mer


Markering

Olika produkter för att markera något, både över och under markytan.
» Läs mer


Regnvattenhantering

Olika användbara produkter beträffande hantering av regnvatten.
» Läs mer


Skydd

Olika slags nät för att skydda, både som används ovan markytan och nedgrävt.
» Läs mer


Stabilisering

Med hjälp av nät kan du stabilisera olika ytor och underlag.
» Läs mer


Takkonstruktion

En mängd olika nätprodukter som används på olika ställen i en takkonstruktion.
» Läs mer


Varning

Olika former för varning, avspärrning, markering och säkring.
» Läs mer


Ventilation

Olika produkter som skapar god och önskvärd ventilation.
» Läs mer


Vindskydd

Olika typer av nät för att bryta vinden och skapa skydd.
» Läs mer