Avspärrning

 

Avspärrning

En rad olika produkter som kan användas för att avspärra ovan markytan - t.ex. tillfällig avspärrning av ytor på byggarbetsplatser, sportarrangemang eller konserter utomhus. Näten används även mot drivsnö samt permanent skydd mot fåglar, vindskydd i djurstallar samt inhängnad av flygplatser. m.m.

BOP-nät
Ett nät som avspärrar så att fåglar ej kan flyga in. Genom att montera nätet i taknock hindras fåglar från att flyga in i stallar och liknande.
» Läs mer
Flygplatsnät Klicka här
Ett stormaskigt nät som används för att inhängna flygplatser. Genom att använda ett nät som är av plast undviker man att radarna störs.
» Läs mer

Bullerskydd Klicka här
Olika slags nät som används vid tillverkning av – bl.a. bullerskydd som byggs upp av jord, bullerskydd av rockwool och olika typer av träplank med isolering. Nätet har även en bullerdämpande effekt.
» Läs mer
Snöstängsel Klicka här
Snöstängslet är ett effektivt skydd mot drivsnö. De kan dock även med fördel användas för att förhindra drivsand längs kusterna. 
» Läs mer
F23 Klicka här
Nätet används för varning samt avspärrning vid stora sportevenemang, inhängnad av byggarbetsplatser osv.
» Läs mer

Vindbrytande nät
Olika typer av nät som dämpar/stoppar vinden samtidigt som ventilationseffekten bibehålls.
» Läs mer