Biogas & luftrensning

 

Biogas & luftrening

När biogasanläggningar byggs kan BIO-BLOK® moduler användas inom områdena:

* Filtermedia i själva bioreaktorn, som bidrar till högre omsättning.
* Biologisk avsvavelisering av den produserade biogasen.
* Filtermedia för biologisk rening av spillvattnet från biogasanläggningen, COD reduktion, nitrifikation och denitrifikation.

Allmänt om biogasrening
Klicka på nedanstående länkar för mer information:
Biologisk avsvavelisering
Klicka på nedanstående länkar för mer information:
Filtermedia i själva bioreaktorn