Kylning

 

Kylning

EXPO-NET Danmark A/S har under många år levererat olika former av filtermedia som används för kylning av olika vätskor. Gemensamt för alla kylmedia är att kylningen är direkt proportionell med ytan per volymenhet. Det betyder att ett filtermedia med en stor yta även har en stor ångbar yta, som på så sätt kan avleda värmen från vätskan. Det är även en sak som är av stor betydelse, och som därför också ska vara uppfyllt - nämligen att filtermidiat ska vara självrensande och ska dessutom vara konstruerat så att luft kan passera filtermediat.

Vilken form av filtermidia man bör välja är därför beroende av i vilket tillstånd vätskan är i.

Den mest sålda typen för kylning av vätskor är en modul BIO-BLOK® 100, 54 x 54 x 55 cm, vilken motsvarar en yta vid torrt tillstånd på 100 m2/m3. Vi hänvisar till "Allmänn informaiton om BIO-BLOK®" och "12 starka skäl till varför du bör välja BIO-BLOK® i ditt nästa projekt" - klicka på ikonen nedan. 


Klicka här          Klicka här

Kom ihåg att EXPO-NET Danmark A/S kan ta fram speciella filtermoduler för kylning utifrån kundens önskemål och specifikationer.

Atomkraftverk  
Elektrabel atomkraftverk i Doel, Belgien är det största projekt EXPO-NET Danmark A/S har leverat kylmoduler till. 

Anläggningen består av två stycken kyltorn varav varje har en diameter på Ø 65 m och är ca. 70 m hög. I varje kyltorn har man monterat ca. 17.000 m3 kylmoduler.
Kylmoduler  
En specialdesignad kylmodul, som har måtten 110 x 55 x 45 cm. 

Uppgiften i detta tillfälle var att ta fram en modul som kraftigt kunde bryta kylvattnet, utan att materialet skulle binda de suspenderande ämnen som fanns i just detta speciella kylvatten.