Markering

 

Markering

En rad olika produkter som kan användas för att markera såväl ovan som under markytan - t.ex. varning och avspärrning vid byggarbetsplatser, sportevenemang, konserter utomhus m.m., samt varning om underliggande kablar, rör eller förorenad jord.

F23
Nätet används för markering och varning vid stora sportevenemang längs med t.ex nedfarter och spår för skidåkning samt motorcrossbanor - används även för att inhängna byggarbetsplatser osv.
» Läs mer
Miljönät
EXPO-NET miljönät används för att skilja och markera ny, ren jord från gammal, eventuellt förorenad jord. 
» Läs mer
M10 & M20
Markeringsnätet är en perfekt produkt för att försäkra sig mot grävskador på gas-, vatten och fjärrvärmerör.
» Läs mer
M10 med söktråd
Säkringsnätet är ett markeringsnät försedd med söktråd. Nätet är därför sökbart och varnar om underliggande kablar och ledningar.
» Läs mer