Regnvattenhantering

 

Regnvattenhantering

Olika användningsområden för regnvattenhantering - t.ex. infiltration av dag- och regnvattenhantering i små och stora magasin, fördröjning av dag- och regnvatten samt förebyggande av igentäppta takrännor vid nederbörd.

Fördröjningmagasin
Ett fördröjningsmagasin är ett magasin som byggs i anslutning till stora regnvattenavledningar. 
» Läs mer
Takrännenät
Takrännenätet är en effektiv och enkel lösning som på ett elegant sätt förhindrar att takrännorna täpps igen.
» Läs mer


Gör-det själv Dagvattensystem EXPO-NET dagvattensystem är en miljövänlig metod för effektiv infiltration av dag- och regnvatten. Vattnet återförs till grundvattnet.
» Läs mer

Infiltration av dag- och regnvatten
Vårt regnvatten är en oersättliga resurs. Du kan medverka till att bevara detta miljömedvetna och naturliga kretslopp.
» Läs mer