Skydd

 

Skydd

En rad olika produkter för att skydda - t.ex. dina takrännor så att de inte täpps igen, mot fåglar, insekter och mullvadar, mot att man gräver upp förorenad jord, mot drivsnö i takkonstruktion eller mot drivsand och-snö, samt produkter för att minska vind och buller.

BOP-nät
Nätet skyddar mot att fåglar tar sig in. Genom att montera nätet i taknock förhindrar man att fåglar flyger in i stallbyggnader och liknande.
» Läs mer
Miljönät
Nät för att skilja jordmassor åt, och för att varna om att det är risk för att underliggande jord är förorenad.
» Läs mer 
Snöstängsel
Snöstängslet är ett effektivt skydd mot drivsnö. De kan dock även med fördel användas för att förhindra drivsand längs kusterna.
» Läs mer
Bullerskydd  
Olika slags nät som används vid tillverkning av – bl.a. bullerskydd som byggs upp av jord, bullerskydd av rockwool och olika typer av träplank med isolering. Nätet har även en bullerdämpande effekt.
» Läs mer
Mullvadsstopp
Skyddar privata trädgårdar, allmänna gräsytor och sportanläggningar mot mullvads- och sorkangrepp.
» Läs mer
 
Takrännenät
Takrännenätet är en effektiv och enkel lösning som på ett elegant sätt förhindrar att takrännorna täpps igen.
» Läs mer 
Insektsnät
Nätet håller effektivt mygg, flugor och andra insekter och småkryp ute. Samtidigt tillåter nätet en god cirkulation av frisk luft.
» Läs mer
Snöfångströr
Nätröret håller huset friskt bl. a. genom att förhindra att drivsnö tränger in. Samtidigt bibehålls god utluftning.
» Läs mer
Vindbrytande nät
Olika typer av nät som dämpar/stoppar vinden samtidigt som ventilationseffekten bibehålls.
» Läs mer