Stabilisering

 

Stabilisering

Olika användningssätt för stabilisering genom att använda sig av nät - t.ex. infarter, vägar, trafikerade områden, provisorisk väg/parkeringsplats, sluttningar samt för gjutning.

Armering av infarter
EXPO-NET armeringsnät är den hållbara lösningen vid anläggning av infarter.

Armeringsnätet löser det problem som alltför många husägare känner till – nämligen att gruset sätter sig pga. bilens vikt.
» Läs mer
Provisorisk väg/parkeringsplats
Gräsområden kan med stor fördel armeras med EXPO-NET armeringsnät på ställen som t.ex. ska användas som provisorisk väg, parkeringsplats i anslutning till utställningar, djurutställningar eller större byggarbeten.
» Läs mer
Armering av sluttning
Plastnät används när man anlägger en sluttning - och nätet hindrar oönskad erosion.

Kontakta oss för mer information.
Vägarmering
EXPO-NET armeringsnät är ett enkelt och säkert sätt att få en fast grund. När nätet används till vägbeläggning och grund hindrar det underlagsmaterialet att pressas ner till det nedersta lagret. Nätet fördelar även trycket över hela området på grund av att det är styvt och därmed reduceras sättningarna.
» Läs mer
Gjutnät
En rationell och komplett lösning på sättningsproblem i samband med gjutning av golv.
» Läs mer