Takkonstruktion

 

Takkonstruktion

Olika nätprodukter som används på olika sätt när man konstruerar / bygger ett tak - t.ex. i taknock, takfot, gavel samt takrännenät osv.

BOP-nät
Nätet skyddar mot att fåglar tar sig in. Genom att montera nätet i taknock förhindrar man att fåglar flyger in i stallbyggnader och liknande.
» Läs mer 
Ventilationsrör
Ventilationsrören ser till att luftspalten mellan isoleringen och undertaket hålls fri.

Därmed säkras en god ventilation av den kalla luften samtidigt som fåglar och småkryp effektivt stängs ute.
» Läs mer
Snöfångströr
Nätröret håller huset friskt bl. a. genom att förhindra att drivsnö tränger in. Samtidigt bibehålls god utluftning.
» Läs mer
Vindskyddsnät som fågelstopp
Olika typer av nät som efter montering i takkonstruktion, t.ex. takfot skyddar mot att fåglar tar sig in och samtidigt bibehålls god ventilation.
» Läs mer


Takrännenät
Takrännenätet är en effektiv och enkel lösning som på ett elegant sätt förhindrar att takrännorna täpps igen.
» Läs mer