Varning

 

Varning

En rad olika produkter som kan användas för varning, både över och under markytan - t.ex. varning och avspärrning under byggnation, vid sportarrangemang, festivaler utomhus m.m., samt varning om underliggande kablar, rör eller förorenad jord.

F23
Nät för avspärrning och varning vid stora sportarrangemang, inhängnad av byggarbetsplatser osv.
» Läs mer
Miljönät
Använd ett miljönät för att varna om samt skilja ny, ren jord från gammal, eventuellt förorenad jord.
» Läs mer
M10 & M20
Markeringsnät för varning och skydd mot grävskadorpå t.ex. el-, gas-, vatten- och fjärrvärmerör.
» Läs mer

M10 med söktråd
Säkringsnätet är ett markeringsnät försedd med söktråd. Nätet är därför sökbart och varnar om underliggande kablar och ledningar.
» Läs mer