Ventilation

 

Ventilation

En rad olika produkter som säkrar god ventilation och ser samtidigt till att snö, insekter, fåglar o.dyl. stängs ute.

Snöfångströr
Nätröret håller huset friskt bl. a. genom att förhindra att drivsnö tränger in. Samtidigt bibehålls god utluftning.
» Läs mer
Ventilationsrör
Ventilationsrören ser till att luftspalten mellan isoleringen och undertaket hålls fri.

Därmed säkras en god ventilation av den kalla luften samtidigt som fåglar och småkryp effektivt stängs ute.
» Läs mer
Fogrör
Genom att använda fogrör fås god ventilation. Genom att montera dem rensade fogar hindras att insekter och bin kryper in i hålmuren och skadar isoleringen.
» Läs merUtluftningskanal/ ventilationsschakt
Genom att montera nätet hindras fåglar att ta sig in i utluftningskanalero dyl. Vi rekommenderar vår typ 35.

Kontakta oss för mer information.