Distansmaterial

 

Distansmaterial

Nät för att skapa distans - både beträffande emballering och för att skydda. Näten används för att skapa distans mellan olika föremål/produkter för att skydda dessa mot stötar, skakningar som kan förekomma vid t.ex. transport.

Leksaksnät
Leksaksnätet skyddar de förpackade leksakerna och visar samtidigt vilka leksaker det innehåller så att det går att se leksakernas form och färg.
» Läs mer
Skyddsnät
Skyddsnäten används för att skydda ömtåliga komponenter, t.ex om de ska staplas eller ligga mot varandra. På så sätt undviker man att stötar och slag skadar delarna såväl under tillverkning och transport som på lagret.
» Läs mer