Identifiering

 

Identifiering

Olika emballagenättyper kan användas för att identifikation av t.ex. produktionstidpunkt, kvalitet eller innehåll. Man kan även välja ett nät utifrån en marknadsföringsmässig synpunkt t.ex. genom att nätet fås i företagets logo-färg.

Kontakta oss för mer information.

Indikerar innehållet
Den färg nätet har indikerar innehållet. I detta tillfälle har tarmar (fjälster) trätts på ett rör och nätet som produkten har packats i, indikerar vilken slags eller storlek tarmarna har, t.ex. om det är svin-, ox- eller konstgjorda taramar som har packats i nätet.
Indikerar kvalitet
Den färg nätet har indikerar om innehållet har en t.ex A-, B- eller C-kvalitet.
Indikerar tidpunkt/skift
Om man tillverkar en vara på flera olika skift under t.ex. ett dygn och det är viktigt att kunna identifiera på vilket skift varan är tillverkad kan färgerna på nätet indikera detta.