Hus & trädgård

 

Hus & trädgård

Vårt trädgårdsprogram täcker ett brett sortiment av miljövänliga produkter som passar bra i naturens gröna miljö.

Om produkterna sätts upp på rätt sätt bevarar de färg, form och styrka.

Dessa produkter är motståndskraftiga mot ogräs- och gödningsmedel, de bryts inte ned av solens UV-strålar, murknar eller rostar aldrig och kräver inget underhåll.


Läs mer om de enskilda produkterna genom att klicka på de olika länkarna/bilderna till höger.


Armering

Olika metoder att armera produkter med hjälp av nät.
» Läs mer


Avspärrning

En rad olika produkter som används där avspärrning av någon form önskas.
» Läs mer
Förstärkning

Med hjälp av nät kan du förstärka olika ytor och underlag.
» Läs mer

Infiltration

Enkel metod där du med hjälp av BIO-BLOK® Dagvattensystemet återför dag- och regnvatten till det naturliga kretsloppet.
» Läs mer

Inhängnad

En mängd olika användningsområden för inhängnad.
» Läs mer


Regnvattenhantering

Olika användbara produkter beträffande hantering av regnvatten.
» Läs mer


Skydd

Olika slags nät för att skydda, både som används ovan markytan och nedgrävt.
» Läs mer


Stabilisering

Med hjälp av nät kan du stabilisera olika ytor och underlag.
» Läs mer


Takkonstruktioner

En mängd olika nätprodukter som används på olika ställen i en takkonstruktion.
» Läs mer


Uppbindning

Nät som används till klättrande plantor och växter.
» Läs mer


Ventilation

Olika produkter som skapar god och önskvärd ventilation.
» Läs mer


Vindskydd

Olika typer av nät för att bryta vinden och skapa skydd.
» Läs mer