Avspärrning

 

Avspärrning

En rad olika produkter som kan användas för avspärrning och avskärmning - t.ex. avskärmning av solljus eller drivsnö, avspärrning för att fåglar, insekter och gnagare samt vindavskärmning i stallar m.m.

BOP-nät
Nät som monteras i takfot, taknock eller gavlar spärrar av för fåglar.
» Läs mer
Skuggnät
Skapar bra växtförhållanden för dina plantor i växthuset och skyddar plantorna mot solens strålar.
» Läs mer
Vindskyddsnät
Skapa bra förutsättningar för tillväxt av plantor och träd. Nätet förhindrar också ödeläggande vind som är skadligt för plantorna.
» Läs mer


Fågelnät
Fågelnätet, eller bärnätet skyddar trädgårdens grödor mot fågelangrepp. Även effektivt fågelstopp i stallbyggnader.
» Läs mer 
Snöstängsel
Snöstängslet är ett effektivt skydd mot drivsnö. De kan dock även med fördel användas för att förhindra drivsand längs kusterna.
» Läs mer


Vinrankenät
Nätet skärmar av och skyddar vinrankorna mot vind och angrepp av gnagare.
» Läs mer


Gnagskydd
Näten spärrar av omkring träd och plantor för att harar och andra djur inte ska skada barken.
» Läs mer

Stängselnät
Ett attraktivt och elegant stängsel för att inhängna sjöar, damar och andra vackra naturområden.
» Läs mer