Förstärkning

 

Förstärkning

En rad olika användningsområden där man med nät förstärker t.ex. provisoriska vägar, skogsvägar, trafikerade ytor, provisoriska parkeringsplatser samt genom att förstärka en sluttning minska erosion.

Provisorisk väg / parkeringsplats
Gräsområden kan med stor fördel förstärkas med EXPO-NET armeringsnät på ställen som t.ex. ska användas som provisorisk väg, för att skydda skogsvägar, parkeringsplats i anslutning till t.ex. djurutställningar o.dyl.
» Läs mer
Armering av sluttning Klik her
Plastnät används när man anlägger en sluttning - och nätet hindrar oönskad erosion.

Kontakta oss för mer information.