Infiltration

 

Infiltration

Med relativt enkla metoder kan dagvattnet med hjälp av BIO-BLOK® dagvattensystem föras tillbaka till det naturliga kretsloppet och dessutom minskas belastningen på avloppssystem och reningsverk. 

Infiltration av dag- och regnvatten
Vårt regnvatten är en oersättliga resurs. Du kan medverka till att bevara detta miljömedvetna och naturliga kretslopp.
» Läs mer