Inhängnad

 

Inhängnad

Olika former för inhängnad - t.ex. inhängnad av dammar, sjöar och andra vackra naturområden samt nät för inhängnad av bl.a. olika typer av fåglar och fjäderfä.

Fågelnät & BOP-nät
Nät för inhängnad av olika fåglar så som fasaner och påfåglar (flyttbara voljär/fågelburar) eller nätet kan även användas som "tak" i voljär och hönsgårdar.
» Läs mer
Stängselnät
Ett attraktivt och elegant stängsel för att inhängna sjöar, dammar och andra vackra naturområden.
» Läs mer
Hönsnät
Näten används till hönsburar och hönsgårdar och skapar en trevlig miljö där djuren trivs.
» Läs mer
Inhängnad av naturområden
EXPO-1521 används för att inhängna t.ex. naturskyddade områden.
» Läs mer