Skydd

 

Skydd

En rad olika produkter för att skydda mot - t.ex. solens strålar, vind och snö, att fåglar tar sig in, mullvads- och sorkangrepp, angrepp på träd och plantor samt produkter för att skydda mot att skogsvägar tar skada m.m.

Avspärrningsnät
Nätet används för avspärrning och inhängnad av naturomdåden o.dyl. Nätet kan t.ex markera "Tillträde-förbjudet"-områden.
» Läs mer
Gnagskydd
Olika typer av nätprodukter som skyddar träden och spärrar av för harar och andra djur som kan skada barken.
» Läs mer
Mullvadsstopp
Skyddar privata trädgårdar, allmänna gräsytor och idrottsplatser mot mullvads- och sorkangrepp.
» Läs mer
Snöstängsel
Snöstängslet är ett effektivt skydd mot drivsnö. De kan dock även med fördel användas för att förhindra drivsand längs kusterna.
» Läs mer
Vinrankenät
Nätet skärmar av och skyddar vinrankorna mot vind och angrepp av gnagare.
» Läs mer

BOP-nät
En effektiv avspärrning mot fåglar. Nätet kan monteras i stallets taknock, takfot eller på sidan där det finns ”hål” för luft/ventilation. På så sätt hindras fåglar från att flyga in i stallbyggnader o.dyl.
» Läs mer


Hönserinät
Nätet används som golv i hönserier för att förbättra fjäderfänas välbefinnande och skyddar deras fötter.
» Läs mer

Provisorisk väg/parkeringsplats
Gräsområden kan med stor fördel armeras med EXPO-NET armeringsnät på ställen som t.ex. ska användas som provisorisk väg, för att skydda skogsvägar, parkeringsplats i anslutning till t.ex. djurutställningar o.dyl.
» Läs mer


Vindbrytande nät
Olika typer av nät som dämpar/stoppar vinden samtidigt som ventilationseffekten bibehålls.
» Läs merFågelnät
Fågelnätet, eller bärnätet skyddar trädgårdens och vinodlingarnas grödor mot fågelangrepp. Även effektivt fågelstopp i stallbyggnader.
» Läs mer
Insektsnät
Nätet håller effektivt mygg, flugor och andra insekter och småkryp ute. Samtidigt tillåter nätet en god cirkulation av frisk luft.
» Läs mer
Skuggnät
Skapar bra växtförhållanden för dina plantor i växthuset och skyddar plantorna mot solens strålar.
» Läs mer
Vindskyddsnät
Skapa bra förutsättningar för tillväxt av plantor och träd. Nätet förhindrar också ödeläggande vind som är skadligt för plantorna.
» Läs mer