Takkonstruktioner

 

Tagkonstruktioner

Olika nätprodukter som används på olika sätt när man konstruerar / bygger ett tak - t.ex. i taknock, takfot, gavel samt takrännenät osv

Snöfångströr
Nätröret håller huset friskt bl. a. genom att förhindra att drivsnö tränger in. Samtidigt bibehålls god utluftning.
» Läs mer
Vindskyddsnät som fågelstopp
Olika typer av nät som efter montering i takkonstruktion, t.ex. takfot skyddar mot att fåglar tar sig in och samtidigt bibehålls god ventilation.
» Läs mer

Takrännenät
Takrännenätet är en effektiv och enkel lösning som på ett elegant sätt förhindrar att takrännorna täpps igen.
» Läs mer
Ventilationsrör
Ventilationsrören ser till att luftspalten mellan isoleringen och undertaket hålls fri.

Därmed säkras en god ventilation av den kalla luften samtidigt som fåglar och småkryp effektivt stängs ute
» Läs mer