Distansmaterial

 

Distansmaterial

Nät för att skapa distans mellan två föremål är en kategori där en mängd olika nättyper kan användas - emballage- och packningsnät samt även industrinät som används inom industrisektorn för att i huvudsak skapa hålrum, distans och skydda produkter mot stötar, skakningar och liknande.

Barnät
Nätet minskar sprickskador på glas och porslin, och på grund av den speciella maskstrukturen förhindras kondens när disken är klar. Utöver den traditionella användningen som glidsäkert underlag i lådor och på hyllor i restauranger kan nätet utan problem användas i diskmaskiner så att inte glas och porslin åker omkring. » Läs mer
 
Ostnät
Ostarna läggs på hyllor med ett högprofilerat nät (typ 43A) för att skapa ventilation och därmed goda lagringsförhållanden. 

Nätet tillåter full processcirkulation och gör det också möjligt att stapla ostarna i flera lager om man lägger ett nät mellan de olika lagren.
» Läs mer
 
Skyddsnät
Skyddsnäten används för att skydda ömtåliga komponenter, t.ex om de ska staplas eller ligga mot varandra. På så sätt undviker man att stötar och slag skadar delarna såväl under tillverkning och transport som på lagret.
» Läs mer

 
Leksaksnät
Leksaksnätet skyddar de förpackade leksakerna och visar samtidigt vilka leksaker det innehåller så att det går att se leksakernas form och färg.
» Läs mer 
Pallmellanlägg
Pallmellanlägg används bland annat för att skydda föremål under transport. 

Mellanläggen separerar enskilda lager med pallstaplade varor.
» Läs mer


 
Nät för att åtskilja delar
Nät som används till separering om du har objekt som behöver åtskiljas. Näten har fasta, stabila strukturer som skapar hålrum samt distans mellan produkter och kan medverka till bra vätskeflöde och ventliation. Ett mycket mångsidigt användningsområde i industriellt syfte.
» Läs mer
Rökerinät
Genom att använda ett nät får man bland annat den stora fördelen att den rökta produkten inte fastnar i "nätgallret". På så sätt undviker man avtryck och fisken eller köttprodukten förstörs inte när man lyfter av den färdigrökta produkten efter rökningen.
» Läs mer