Mellanlägg

 

Mellanlägg

Nät för att skapa distans - både beträffande emballering och för att skydda. Näten används för att skapa distans mellan olika föremål/produkter för att skydda dessa mot stötar, skakningar som kan förekomma vid t.ex. transport.

Barnät
Nätet minskar sprickskador på glas och porslin, och på grund av den speciella maskstrukturen förhindras kondens när disken är klar. Utöver den traditionella användningen som glidsäkert underlag i lådor och på hyllor i restauranger kan nätet användas i diskmaskiner så att inte glas och porslin åker omkring.
» Läs mer
Pallmellanlägg
Pallmellanlägg används bland annat för att skydda föremål under transport.

Mellanläggen separerar enskilda lager med pallstaplade varor.
» Läs mer
Nät för att åtskilja delar
Nät som används till separering om du har objekt som behöver åtskiljas. Näten har fasta, stabila strukturer som skapar hålrum samt distans mellan produkter och kan medverka till bra vätskeflöde och ventliation. Ett mycket mångsidigt användningsområde i industriellt syfte.
» Läs mer
Rökerinät
Genom att använda ett nät när man röker fisk- eller köttprodukter får man bland annat den stora fördelen att den rökta produkten inte fastnar i "nätgallret". På så sätt undviker man avtryck och fisken eller köttprodukten förstörs inte när man lyfter av den färdigrökta produkten efter rökningen.
» Läs mer

Ostnät
Ostarna läggs på hyllor med ett högprofilerat nät (t.ex. typ 43A) för att skapa ventilation och därmed goda lagringsförhållanden. Nätet tillåter full processcirkulation och gör det också möjligt att stapla ostarna i flera lager om man lägger ett nät mellan de olika lagren.
» Läs mer