Lant- & skogsbruk

 

Lant- & skogsbruk

Sortimentet av produkter för området "Lant- & skogsbruk" täcker ett brett spektrum – från nät för skydd av träd, nät till olika användningsområden i hönserier, nät som skyddar vinplantor, förhindrar inträngning av fåglar och insekter, till nät som skyddar mot drivbildning på vägar.


Läs mer om de enskilda produkterna genom att klicka på de olika länkarna/bilderna till höger.


Avspärrning


En rad olika produkter för att avspärra.
» Läs mer


Förstärkning

Med hjälp av nät kan du förstärka olika ytor och underlag.
» Läs mer


Infiltration

Enkel metod där du med hjälp av BIO-BLOK® Dagvattensystemet återför dag- och regnvatten till det naturliga kretsloppet.
» Läs mer


Inhängnad

En mängd olika användningsområden för inhängnad.
» Läs mer


Regnvattenhantering

Olika användbara produkter beträffande hantering av regnvatten.
» Läs mer


Skydd

Olika slags nät för att skydda, både som används ovan markytan och nedgrävt.
» Läs mer


Uppbindning

Nät som används till klättrande plantor och växter.
» Läs mer


Ventilation

Olika produkter som skapar god och önskvärd ventilation.
» Läs mer


Vindskydd

Olika typer av nät för att bryta vinden och skapa skydd.
» Läs mer