Avspärrning

 

Avspärrning

En rad olika produkter som kan användas för avspärrning och avskärmning - t.ex. avspärrning av naturområden ("Tillträde förbjudet"-områden), avskärmning av solljus eller drivsnö, avspärrning för att fåglar oönskat ska kunna ta sig in i utrymmen samt vindavskärmning i stallar m.m.

Avspärrningsnät
Nätet används för avspärrning och inhängnad av naturomdåden o.dyl. Nätet kan t.ex markera "Tillträde-förbjudet"-områden.
» Läs mer
Skuggnät
Skapar bra växtförhållanden för dina plantor i växthuset och skyddar plantorna mot solens strålar.
» Läs mer
Vinrankenät
Nätet skärmar av och skyddar vinrankorna mot vind och angrepp av gnagare.
» Läs mer


BOP-nät
En effektiv avspärrning mot fåglar. Nätet kan monteras i stallets taknock, takfot eller på sidan där det finns ”hål” för luft/ventilation.

På så sätt hindras fåglar från att flyga in i stallbyggnader o.dyl.
» Läs mer
Snöstängsel
Snöstängslet är ett effektivt skydd mot drivsnö. De kan dock även med fördel användas för att förhindra drivsand längs kusterna.
» Läs mer

Gnagskydd
Olika typer av nätprodukter som skyddar träden och spärrar av för harar och andra djur som kan skada barken.
» Läs mer
Vindbrytande nät
Olika typer av nät som dämpar/stoppar vinden samtidigt som ventilationseffekten bibehålls.
» Läs mer