Ventilation

 

Ventilation

En rad olika produkter som säkrar god ventilation och ser samtidigt till att snö, insekter, fåglar o.dyl. stängs ute.

Insektsnät
Nätet håller effektivt mygg, flugor och andra insekter och småkryp ute. Samtidigt tillåter nätet en god cirkulation av frisk luft.
» Läs mer
Ventilationsrör
Ventilationsrören ser till att luftspalten mellan isoleringen och undertaket hålls fri.

Därmed säkras en god ventilation av den kalla luften samtidigt som fåglar och småkryp effektivt stängs ute.
» Läs mer
Snöfångströr
Nätröret håller byggnaderna friskt bl. a. genom att förhindra att drivsnö tränger in. Samtidigt bibehålls god utluftning.
» Läs mer
Vindbrytande nät
Olika typer av nät som dämpar/stoppar vinden samtidigt som ventilationseffekten bibehålls.
» Läs mer
Utlufningskanal/ ventilationsschakt
Genom att montera nätet hindras fåglar att ta sig in i utluftningskanalero dyl. Vi rekommenderar vår typ 35.

Kontakta oss för mer information.