Vattenrening

 

Vattenrening

Produktionen av BIO-BLOK®-modulerna från EXPO-NET startade i början av 1980-talet.

Under årens lopp tog vi fram en hel del dokumentation om BIO-BLOK®-modulerna och deras användningsområden, och vi har valt att behålla detta material på engelska.

Vi hänvisar därför till vår hemsida om BIO-BLOK® - www.bio-blok.com

För att underlätta att hitta rätt kategori har vi översatt huvudöverskrifterna och satt in en länk som går vidare till respektive relevant sida på engelska.
Aeroba biobäddar
Aerobic Filters

Anaeroba biobäddar
Anaerobic Filters

Biobäddar
Trickling Filters

Infiltration
Drainage

Kontaktfiltrering
Contact Filtratration

Roterande filtermedia
Rotor Filters

Syresättning & avgasning
Aeration/Degassing