Erosionsskydd

Erosionsskydd

Anvendelsesområder:

♦    Alle park- og byområder, hvor der er vand, og hvor der ønskes gangbare arealer ned til vandet.
♦    Alle nye boligområder, hvor der bliver etableret kunstige søer, kanaler m.m. som f.eks. Ørestaden.
♦    Alle maritime boligprojekter.


Funktionsbeskrivelse:

Ved at anvende en BIO-BLOK® 80 HD G, 54 x 54 x 55 cm og efterfylde den med grus, efter den er etableret på blivestedet, fås følgende fordele:

♦    Et byggeelement, som er uforgængeligt og vedligeholdelsesfrit.
♦    Et byggeelement, som kan optage store trykpåvirkninger.
♦    Et byggeelement, som kan udligne ethvert vandtryk.
Et byggeelement, som kan tåle ferskvand og saltvand.
Et byggeelement, som samtidig kan fungerer som gangareal eller køreareal.
Et byggeelement, som er let at håndterer og etablerer.
Et byggeelement, som kan sås med græs og vedligeholdes maskinelt.


Læs mere ved at klikke på nedenstående ikon.

Skråningssikring