Konstgjorda rev

Konstgjorda rev

Forslag til genopretning af rev og etablering af hårdt bundsubstrat

Forslaget tænkes anvendt i områder med udbredt iltsvind, som f.eks. i store område af Limfjorden. Systemet skal kunne anvendes både på blød og hård bund.

Ifølge allerede udarbejdet rapport af DHI (Stenrev i Limfjorden, september 2008) vil den største effekt på N – flux (kvælstofreduktion) blive opnået, hvis der blev spredt store sten over store arealer på fjordbunden. Imidlertid er denne løsning meget kostbar, og den kan kun udføres på hård havbund. Omkostningsniveauet for udlægning af sten er skønnet til omkring 100 – 300 mio. kr./km2. Rapporten antager det for givet, at der skal anvendes store sten til dette projekt.

Foranlediget af dette er hermed udarbejdet et alternativt forslag til genopretning af rev og etablering af hårdt bundsubstrat. Dette forslag er væsentligt billigere at udføre, og det er sandsynligvis også betydeligt bedre og mere effektivt end udlægning af sten. Denne løsning vil samtidig betyde, at der dannes gode biotoper, fordi der dannes store overflader og hulrum, hvori de forskellige organismer og planter kan etablerer sig samtidig med, at det vil skabe en naturlig vandturbulens i det udlagte område.

Forslaget går ud på, at der indstøbes 1 stk. BIO-BLOK® element, 54 x 54 x 70 cm, i en jernbetonplade på ca. 120 x 120 x 10 cm. Disse elementer sættes tæt sammen i grupper på havbunden. Dermed kunne der måske skabes ’’Jyske koralrev’’.

Læs mere ved at klikke på nedenstående ikoner.

Principskitse 1
Kunstige rev - principskitse 1

Principskitse 2
Kunstige rev - principskitse 2