Kontaktfiltrering & sedimentering

Kontaktfiltrering & sedimentering

Kontaktfiltrering

Etablering af store bundfældningsbassiner med slamskraber er ofte en kostbart investering. Driften af disse bassiner kan være meget uregelmæssigt, idet bundfældningsbassinerne naturligvis er meget afhængig af den kvalitet som den tilførte spildevand har. Samtidig kan vindpåvirkninger af bassinet og slamskraberen bevirke, at der opstår hvirveldannelser, som kan medføre store uønskede udslip af suspenderende stoffer.

Langt billigere og meget mere effektivt er det, at etablerer en kontaktfiltrering med en eventuelt efterfølgende mikrofiltrering i stedet for store traditionelle bundfældningsbassiner.

Systemet er en kombination af hvirvelseparation og kontaktfiltrering. Med regelmæssig fjernelse af det bundfældede slam fra det meget mindre bundfældningsanlæg, kan der opnås resultater hvor alle partikler større end 10 my, kan tilbageholdelse.

Opmærksomheden skal dog henledes på, at man må gøre sig klart, hvad det er man ønsker med kontaktfiltrering, dvs. ønsker man reduktion af SS eller ønsker man en biologisk efterpolering (reducering af COD) af det rensede spildevand, eller ønsker man begge dele. EXPO-NET Danmark A/S har udført en del test på biologisk renset spildevand

Læs mere ved at klikke på nedenstående ikoner.

Kontaktfiltrering
Kontaktfiltrering


Reduktion af SS i forbindelse med test af kontaktfiltrering
Reduktion af SS i forbindelse med test af kontaktfiltrering


Reduktion af COD i forbindelse med test af kontaktfiltrering
Reduktion af COD i forbindelse med test af kontaktfiltrering


BIO-BLOK® 300 som kontaktfilter
EXPO-NET DAK - BIO-BLOK 300 som kontaktfilter