Vattenutvinning

Vattenutvinning

Indvinding af grundvand til forsyning af vand til modeldambrugene kan udføres på flere måder. Et eksempel på dette kan være etablering af en grundvandsboring, eller der kan etableres langsgående dræn langs vandløbet. Erfaringen fra disse installationer er tit den, at disse installationer nemt kan gå tætte, således at den ønskede vandmængde ikke kan oppumpes.

Grunden til dette er, at man belaster indvindingsområdet alt for kraftig pr. arealenhed. Nedsættes indvindingsvandmængden pr. m2, kan man undgå, at vandstrømmen flytter materiale, som kan stoppe indvindingsområdet. Nedsættes vandhastigheden, vil resultatet næsten altid være en stabil vandtilstrømning gennem hele året.

Hvordan etableres så et vandindvindingssted, som er let at etablere, har en høj hulrumsprocent og samtidig har en stor berøringsflade til jorden/grundvandet?

Svaret er ligetil: Man etablerer en BIO-BLOK® faskine.

Læs mere ved at klikke på nedenstående ikon.

Indvinding af vand vha. BIO-BLOK