Bygg & anläggning

 

Bygg & anläggning

Området "Bygg & anläggning" spänner över ett mycket stort och mångsidigt sortiment med nät som framför allt vänder sig till bygg- och anläggningssektorns många vinklar och vrår.

Produkterna kan bl.a. användas till så skilda ändamål som vägarmering av infarter, snöfångströr mot drivsnö på vinden, ljuddämpning vid motorvägar, vindskydd i stall osv.


Läs mer om de enskilda produkterna genom att klicka på de olika länkarna/bilderna till höger.

 


Armeringsnät

Armering av infarter, vägarbeten och provisoriska vägar och parkeringsplatser.
» Läs mer


Avspärrningsnät

Avspärrningar vid konserter, stora sportevenemang eller för användning vid drivsnö.
» Läs mer


Bullerskydd

Används för att inhängna flygplatser, och man undviker problem med radarstörningar
» Läs mer


Flygplatsnät

Används för att inhängna flygplatser, och man undviker problem med radarstörningar
» Läs mer


Fogrör

Insekter osv. hindras från att krypa in i husets hålmur.
» Läs mer


Fördröjningsmagasin

Hantering av regnvatten i stor skala med hjälp av BIO-BLOK®-moduler.
» Läs mer


Gjutnät

En rationell och komplett lösning på sättningsproblem i samband med gjutning av golv.
» Läs mer


Infiltration av dagvatten

BIO-BLOK® dagvattensystem – en unik lösning som säkerställer miljöriktig infiltration i grundvattnet.
» Läs mer


Mullvadsstopp/Sorkstopp

Skyddar privata trädgårdar samt även allmänna gräsytor och idrottsplatser mot mullvads- och sorkangrepp.
» Läs merSnö- och fågelstopp

En effektiv lösning för att undvika att snö, fåglar samt insekter tar sig in i takkonstruktionen.
» Läs merSnöstoppsrör

Huset hålls friskt genom att förhindra att drivsnö tränger in. Samtidigt bibehålls en god utluftning.
» Läs mer


Takrännenät och -rör

En effektiv och hanterbar lösning för att förhindra igensättning av takrännor.
» Läs mer


Varningsnät

Olika typer av varningar, avspärrningar, markeringar och säkringar.
» Läs mer


Vindbrytande nät

En rad produkter som passar nutidens krav på djurhållning i stall med naturlig ventilation.
» Läs mer