Armeringsnät

 

Armeringsnät

EXPO-NET armeringsnät är den hållbara lösningen vid anläggning av infarter, ett enkelt och säkert sätt att få en fast grund och en smart lösning vid anläggning av en provisorisk väg eller parkeringsplats.

Armering av infarter
EXPO-NET armeringsnät är den hållbara lösningen vid anläggning av infarter.

Armeringsnätet löser det problem som alltför många husägare känner till – nämligen att gruset sätter sig pga. bilens vikt. » Läs mer
Provisorisk väg/parkeringsplats
Gräsområden kan med stor fördel armeras med EXPO-NET armeringsnät på ställen som t.ex. ska användas som provisorisk väg, parkeringsplats i anslutning till utställningar, djurutställningar eller större byggarbeten. » Läs mer
Vägarmering
EXPO-NET armeringsnät är ett enkelt och säkert sätt att få en fast grund.

När nätet används till vägbeläggning och grund hindrar det underlagsmaterialet att pressas ner till det nedersta lagret. Nätet fördelar även trycket över hela området på grund av att det är styvt och därmed reduceras sättningarna. » Läs mer