Avspärrningsnät

 

Avspärrningsnät – över jorden

EXPO-NET avspärrningsnät kan användas till många olika varningsändamål – t. ex. som avspärrning vid stora sportevenemang, inhängnad av byggarbetsplatser, längs vägar i samband med vägarbeten och för att stoppa drivsnö.

Avspärrningsnät


Nätet används på byggarbetsplatser, längs vägar i samband med vägarbeten osv.

Det orangefärgade avspärrningsnätet är dessutom en välkänd syn på t.ex. sportevenemang – bl.a. vid långlopp där nätet markerar vägen och håller löparna på rätt spår. » Läs mer

Flygplatsnät


Flygplatsnätet- EXPO-1521 – används för att inhängna flygplatser. Genom att använda ett nät som är av plast undviker man att radarna störs.

Denna stormaskiga nättyp är även idealisk för inhängnad av lekplatser o.dyl. » Läs mer

Snöstängsel


Snöstängsel sätts vanligtvis upp längs vägar för att stoppa drivsnö. Det kan dock även med fördel användas för att förhindra drivsand längs kuster. » Läs mer