Fördröjningsmagasin

 

Fördröjningsmagasin

- Hantering av regnvatten i stor skala med hjälp av BIO-BLOK®-moduler

Ett fördröjningsmagasin är ett magasin som byggs i anslutning till stora regnvattenavledningar. Dessa fördröjningsmagasin kan utformas som slutna magasin och som öppna magasin. Gemensamt för båda typerna av fördröjningsmagasin är att de kan byggas med hjälp av BIO-BLOK®-moduler.

Nedan visar vi hur dessa magasin kan utformas för att uppnå bästa resultat. BIO-BLOK®-modulerna har en biologisk renande effekt på det tillförda vattnet på grund av en stor aktiv yta där de renande mikroorganismerna kan sitta. BIO-BLOK® dagvattenmagasin kan dessutom utformas tillsammans med t.ex. planteringar som kan hålla tillbaka tungmetaller osv. från ytvattnet.

  Tekniska specifikationer:
    BIO-BLOK®
  80 HD GF
  Styrnipplar
  Dimension (BxLxH)   54 x 54 x 55 cm   Ø 54 x 220 mm
  Antal moduler per m3   6,23 st.   -
  Volym   0,160 m3   -
  Hålrumsprocent   95 %   -
  Vattenvolym   0,152 m3   -
  Vikt   9 kilo   -
  Densitet   0,95   -
  Max lodrät tryckbelastning   ≤ 15 ton per m2   -
  Max vågrät tryckbelastning   ≤ 1 ton per m2   -
  Art. nr.   '871085-55B'   '871099-A'
Alla värden är ungefärliga.

 


                   BIO-BLOK®