Infiltration av dagvatten

 

Infiltration av dagvatten

BIO-BLOK® dagvattensystem från EXPO-NET –
den professionella lösningen för lokal avledning av dagvatten

Dagvatten är en värdefull resurs. Som entreprenör, vatten- och avloppsingenjör eller rådgivande ingenjör kan du hjälpa till att återvinna denna oersättliga resurs.

Med relativt enkla metoder kan dagvattnet med hjälp av BIO-BLOK® dagvattensystem föras tillbaka till det naturliga kretsloppet och dessutom minskas belastningen på avloppssystem och reningsverk.

Principen kallas lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Den går helt enkelt ut på att dagvatten från ett bebyggt område leds till ett så kallat dagvattensystem som har plats för nederbördsmängden och avger vattnet löpande genom infiltration till grundvattnet.

  Tekniska specifikationer

    BIO-BLOK®
  80 HD G
  BIO-BLOK®
  80 HD GF
  Styrnipplar
  Dimension
  (B x L x  H)
  54 x 54 x 55 cm   54 x 54 x 55 cm   Ø 54 x 220 mm
  Antal moduler
  per m3
  6,23 st.   6,23 st.   -
  Volym   0,160 m3   0,160 m3   -
  Hålrumsprocent   95 %   95 %   -
  Vattenvolym   0,152 m3   0,152 m3   -
  Vikt   8 kilo   9 kilo   -
  Densitet   0,95   0,95   -
  Max lodrät
  tryckbelastning
  ≤ 2,5 ton per m2   ≤ 15 ton per m2   -
  Max vågrät
  tryckbelastning
  ≤ 1 ton per m2   ≤ 1 ton per m2   -
  Art. nr.   '871080-55'   '871085-55B'   '871099-A'
Alla angivna värden är ungefärliga värden.

BIO-BLOK®-modulen delas enkelt med en såg.