Varningsnät – i jorden

 

Varningsnät – i jorden

EXPO-NET varningsnät kan användas till många olika varningsändamål – t.ex. till varning för förorenad jord, för skydd av nedgrävda rör och ledningar – och till ännu mer specifik identifiering med hjälp av färg och text – nät med söktråd för skydd av optiska fiberkablar och kraftkablar. 

Varnings- och markeringsnät Klicka här
Markeringsnätet är en perfekt produkt för att försäkra sig mot grävskador på gas-, vatten och fjärrvärmerör.
Nätets speciella maskstorlek gör att nätet fångas upp av grävskopans tänder vid utgrävningar och följer med upp till ytan. » Läs mer
Varnings- och säkringsnät Klicka här
Säkringsnätet är en utvecklad version av markeringsnätet. Denna nättyp är försedd med söktråd och precis som markeringsnätet varnar det om underliggande kablar och ledningar.

Med hjälp av antingen särskilda färgval eller text på nätet är det möjligt att noggrant markera vad nätet täcker. » Läs mer
Varningsnät - Miljönät Klicka här
EXPO-NET miljönät används för att skilja ny, ren jord från gammal, eventuellt förorenad jord.

Nätet används i samband med avlägsnande av jord som är förorenad till följd av industriellt spill, nedgrävt avfall, utsläpp från nedgrävda tankar och kasserade kemikalier. » Läs mer