Dagvattensystem – gör det själv

 

Dagvattensystem – gör det själv

Dagvattensystemet från EXPO-NET är en miljövänlig metod för effektiv infiltration av regnvatten till grundvattnet.

Genom att köpa ett BIO-BLOK® dagvattensystem bidrar du till att skydda och bevara grundvattentäkterna. Samtidigt sparar man också in på de minskande stentillgångarna som normalt används till stenkistor.

Utöver detta får du ytterligare en fördel, du sparar nämligen ca 80 % av grävarbetet eftersom BIO-BLOK® dagvattensystem rymmer mer vatten än en traditionell stenkista.

BIO-BLOK®-modulerna är tillverkade av polyetylen som är ett miljövänligt material som inte avger miljöfarliga ämnen i naturen och samtidigt har mycket lång livslängd. Polyeten är en hållbar produkt eftersom materialet kan återvinnas till 100 %.

BIO-BLOK® dagvattensystem byggs normalt av BIO-BLOK® 80 HD G, 54 x 54 x 55 cm och har 95 % hålrum.

I varje BIO-BLOK® modul ryms 152 liter vatten, vilket motsvarar den mängd vatten som faller vid 5 mm regn på en 30 kvm stor yta.

Vi rekommenderar att du läser igenom broschyren noga innan du sätter igång med att gräva ned dagvattensystemet.
» Läs mer
 

Vi skickar Dagvattensystemet direkt hem till dig!

På vår återförsäljares hemsida www.plastman.se kan du beställa och få varan skickad direkt hem till dig.

Följande har även våra BIO-BLOK moduler till dagvattenhantering:
AO Göteborg (Partille), Brodalsvägen 15, 433 38 PARTILLE, tlf: 010-4809600
AO Borås, Regementsgatan 24, 504 31 BORÅS, tlf: 010-4809650
Minireningsverket, Nils Holmberg, tlf: 046-540 29 60, info@minireningsverket.se
Grimstofta Frukt & Grönt AB, Tofta Trädgård, Toftavägen 3, 275 34  SJÖBO, info@dintradgardsbutik.se 

Kontakta även gärna EXPO-NET på 018 - 10 87 20!


Dagvattensystemet kan köpas på lokala byggvaruhus. Systemet är lätt att handtera och transportera.

Se till att fiberduken omsluter dagvattensystemet så tätt som möjligt.


Innan du sätter igång med grävarbetet är det en bra idé att placera dagvattensystemet på marken och märka upp hur mycket du behöver gräva. » Titta på vår inspirationsfilmKom även ihåg att täcka för röranslutningen så att det inte kommer in jord i dagvattensystemet.


När dagvattensystemet har lagts på plats och frånloppsröret har anslutits ska dagvattensystemet omslutas med fiberduk innan du täcker igen hålet.
Nu är dagvattensystemet färdig-monterat och klart att användas. 

Följande olika typer finns i vårt standardprogram:

  Typ   BIO-BLOK® 80 HD G   BIO-BLOK® 80 HD GF
  Dimension (Bredd x Längd x Höjd)   54 x 54 x 55 cm   54 x 54 x 55 cm 
  Vattenvolym   152 liter   152 liter
  Vigt   8 kg   9 kg
  Hörnförstärkning   Nej   Ja
  Tryckbelastning (max.)   2,5 t/m2   15 t/m2
  Art. nr.   '871080-55'   '871085-55B'
Alla angivna värden är ungefärliga värden.

Beräkningssidan – för beräkning av BIO-BLOK® dagvattensystem

EXPO-NET har utvecklat en beräkningssida som används när man ska dimensionera ett dagvattensystem och räkna ut det antal BIO-BLOK® moduler som behövs. Genom att endast knappa in det antal kvm det ska uppsamlas vatten ifrån, räknas det automatisk ut behovet av antal BIO-BLOK® moduler för fem olika jordarter – grov sand, fin sand, silt, lera/sand och lera/silt.

Gå till beräkningsskema » här
 

FAQ

Frågor och svar beträffande installation av ett BIO-BLOK® dagvattensystem

Fråga:     Från hur många kvadratmeter yta som man uppsamlar vatten ifrån kan en BIO-BLOK® modul ta emot?  

Svar:     Enligt kalkylprogrammet här på sidan kan en BIO-BLOK® modul omhändertat vatten från en vågrät yta som är upp till 68 m2, under förutsättning att man placerar dagvattensystemet i grov sand (k-värde 1x10-3). Förhållandet om det är en grovkornig jord, liksom ”grov sand” eller en mycket finkornig lerjord som man ska placera dagvattensystemet i har stor betydelse, då vattnet leds bort olika fort. Därför rekommenderar vi alltid att man tar reda på markens genomsläpplighet (k-värde), se sida 4 i borschyren ”Dagvattensystem”. Öppna kalkylprogrammet här på sidan och avläs därefter hur många BIO-BLOK® moduler du behöver till ditt projekt.


Fråga:     Vad är k-värde och hur tar jag reda på det?

Svar:     K-värdet, markens genomsläpplighet, indikerar jordens förmåga att släppa igenom vatten, mätt i m/s. I en tät och mycket finkornig lerjord tar det längre tid för vattnet att förflytta sig genom markprofilen än i en grovkornig jord. Det är av stor betydelse att man tar reda på markens genomsläpplighet då det kan vara stor skillnad på behov av antal BIO-BLOK® moduler beroende på vilken slags jord det är just där du ska placera ditt dagvattensystem. I vår broschyr ”Dagvattensystem” finner du på sida 4 en enkel metod att ta reda på k-värdet.


Fråga:     Kan en existerande stenkista alltid ersättas med en plastkista i form av BIO-BLOK® dagvattensystem?

Svar:     Ja, under förutsättning att man följer rekommendationerna för dimensionering samt vägledande avståndskrav som finns att finna i broschyren ”Dagvattensystem”.


Fråga:     Vad är en dagvattenbrunn med sandfång och vart får jag tag i det, pris?

Svar:     Funktionen dagvattenbrunnen med sandfång har är att förhindra att jord, sand, löv och andra partiklar kan ta sig in i dagvattensystemet via anslutningsröret från stupröret. Brunnen ska anslutas till och placeras nedanför stupröret. Anslutningsröret från dagvattenbrunnen till dagvattensystemet ska placeras med dess översta kant minst 75 cm djupt (frostsäkert) och med ett fall på minimum 1 cm/m. En dagvattenbrunn med sandfång kan fås i din lokala bygghandel, fråga dem om ditt pris.


Fråga:     Vilken fiberduk rekommenderas?

Svar:     Vi rekommenderar en fiberduk klass N1. Det är viktigt att man använder sig av en fiberduk som både förhindrar att jord och sand inte tränger in i dagvattensystemet och samtidigt låter vattnet tränga ut till jorden.


Fråga:     Hur ska jag vända fiberduken, den är för liten?

Svar:     Den fiberduk som medföljer ett BIO-BLOK® dagvattensystem (art. nr. '871080-99') har storleken 180 cm x 250 cm. De två medföljande BIO-BLOK® moduler är vardera ca 54 x 54 x 55 cm. På sida 5 i broschyren ”Dagvattensystem” ser du er ritning på hur fiberduken ska läggas i förhållande till modulerna.


Fråga:     Vad har den lodräta kontaktytan att göra med hur effektivt dagvattnetsystemet är?

Svar:     Den lodräta kontaktytan får man fram genom att addera de två sidoytorna med de två ändytorna. Ju större lodrät yta på BIO-BLOK® modulerna som angränsar till omkringliggande jordlager, desto effektivare blir dagvattensystemet, då den lodräta kontaktytan är vattnets väg ut ur dagvattensystemet. Genom att halvera BIO-BLOK® modulerna och placera dem efter varandra får man en större lodrät kontaktyta än om man inte halverar BIO-BLOK® modulerna, och på så sätt ökas effektiviteten. Se sida 4 i broschyren ”Dagvattensystem”.


Fråga:     Vad uppnår man med att halvera BIO-BLOK® modulerna?

Svar:     Genom att halvera BIO-BLOK® modulerna och sätta dem efter varandra kan du räkna med att din lodräta kontaktyta till omkringliggande jordlager ökas och på så sätt blir dagvattensystemet ca 20 % mer effektivt. Eller man kan även säga att dagvattensystemets totala volym kan minskas med ca 20 % om man väljer att halvera BIO-BLOK® modulerna.


Fråga:     Hur renar BIO-BLOK® dagvattensystemet dag- och regnvattnet?

Svar:     BIO-BLOK® modulerna är från början utvecklade för rening av avloppsvatten. Modulerna är konstruerade som nätrör och har på så sätt en stor yta per kubikmeter BIO-BLOK® modul. Effektiviteten av reningen har att göra med hur stor yta per kubikmeter mikroorganismerna, som framför allt finns i avloppsvatten, kan fästa sig på. De mikroorganismer som finns i regn- och dagvattnet har därför goda förutsättningar för att fästa sig på den stora yta av nättrådar som BIO-BLOK® modulen har och på så sätt bildas biofilm. Genom naturlig biologi renas vattnet innan det når jorden och genom infiltration genom jordlagret renas vattnet ytterligare innan det når grundvattnet. Se sida 2 i broschyren ”Dagvattensystem”.


Har du andra frågor är du välkommen att kontakta Beatrice T. Laursen btl(at)expo-net.se / '+45 96 23 56 22 / +45 30 56 50 21'


Mycket nöje!

För att få mer omfattande information om dagvattenhantering med hjälp av EXPO-NET BIO-BLOK® moduler kan du klicka på länken nedan.

BIO-BLOK® moduler används även till bl.a.:

  *   Kommunal dagvattenhantering/fördröjning av dagvatten
  *   Biologisk rening av spillvatten
  *   Filtermedia i biogasrening/luftrening

www.bio-blok.dk


Datablad m.m.

» Se broschyr

» Gå direkt till beräkningssidan