Nät för livsmedelsindustrin

 

Nät för livsmedelsindustrin

EXPO-NETs nät för livsmedelsindustrin används i vitt skilda syften på ostmejerier, rökerier och inom restaurangbranschen.

EXPO-NET är BRC/IoP-certifierade och nedanstående produkter uppfyller därmed de strängaste kraven på produktsäkerhet, hygien- och kvalitetskontroll. » Se BRC

Bar-nät  
Bar-nätet kan användas till många olika saker. Utöver den traditionella användningen som glidsäkert underlag i lådor och på hyllor i restauranger kan nätet utan problem användas i diskmaskiner så att inte glas och porslin åker omkring.

Nätet minskar sprickskador på glas och porslin, och på grund av den speciella maskstrukturen förhindras kondens när disken är klar.

Vi rekommenderar typen 6-60M-610 mm som finns i många olika färger och längder. Nätet finns i två kvaliteter – 220 gram och den något kraftigare på 330 gram.
Ostnät
Nät till ostmejerier används i samband med ostproduktionen. Olika varianter behövs beroende på ostens storlek och om det är hård eller mjukare ost.

Stora hårdostar läggs på hyllor med ett högprofilerat nät (typ 43A) för att skapa ventilation och därmed goda lagringsförhållanden. Nätet tillåter full processcirkulation och gör det också möjligt att stapla ostarna i flera lager om man lägger ett nät mellan de olika lagren.

Dessutom används finmaskiga nät (typ 103 och 106) för att separera mjuka ostar i saltkar så att flera lager ost kan behandlas samtidigt. De finmaskiga näten ger minimala märken i osten och nätets nedersta tråd ger maximal ventilation.
Rökerinät
Typ 43A används även som rökerinät. Nätet kan användas både till kall- och varmrökning av olika livsmedel som t.ex. fisk eller köttprodukter.

Genom att använda ett nät får man bland annat den stora fördelen att den rökta produkten inte fastnar i "nätgallret". På så sätt undviker man avtryck och fisken eller köttprodukten förstörs inte när man lyfter av den färdigrökta produkten efter rökningen.

Nätet tillverkas i rullar men det kan även fås i tillskurna stycken.

Följande typer finns i vårt standardsortiment:

  Typ   Bredd   Färg   Längd
  43A   100 cm   Natur   25 m
  103   50 cm   Natur   50 m
  106   81 cm   Natur   50 m
  *) 6-60M, 220 gr.   61 cm   Svart   10 m
  *) 6-60M, 330 gr.   61 cm   Natur   3 m
Alla angivna värden är ungefärliga värden.


*) Fås i flera olika färger och längder.


Datablad m.m.

» Se broschyr (finns endast på engelska)