Lant- & skogsbruk

 

Lant- & skogsbruk

Sortimentet av produkter för området "Lant- & skogsbruk" täcker ett brett spektrum – från nät för skydd av träd, nät till olika användningsområden i hönserier, nät som skyddar vinplantor, förhindrar inträngning av fåglar och insekter, till nät som skyddar mot drivbildning på vägar.


Läs mer om de enskilda produkterna genom att klicka på de olika länkarna/bilderna till höger.

Fågelnät & BOP-nät


Skyddar trädgårdens och vinodlingarnas grödor mot fågelangrepp. Effektivt fågelstopp i t.ex. stall.
» Läs mer


Gnagskydd & vinrankenät

Skyddar fruktträd och liknande mot skador på barken förorsakade av harar och andra djur.
» Läs mer


Hönserinät

Mjukt nät för "golv" i burarna – skyddar de ömtåliga hönsfötterna.
» Läs mer


Insektsnät


En perfekt produkt för att hålla insekter ute, men frisk luft kan ändå komma in.
» Läs mer


Mullvadsstopp/Sorkstopp

Skyddar privata trädgårdar samt även allmänna gräsytor och idrottsplatser mot mullvads- och sorkangrepp.
» Läs mer


Skuggnät


Skyddar effektivt mot solens strålar.
» Läs mer


Snöstängsel


Stoppar drivsnö effektivt.
» Läs mer


Vindbrytande nät

En rad produkter som passar nutidens krav på djurhållning i stall med naturlig ventilation.
» Läs mer


Vindskyddsnät

Skapar en lugn och miljövänlig atmosfär i trädgården.
» Läs mer